Actually, let's do one of these threads: if your company is hiring right now, please reply here with a job listing or contact link, and I'll rt it. The rest of you: please consider RTing the replies!!

Follow

@zkat My company is only really relevant to people located in Denmark who speak danish, but they always have a significant amount of job postings - 29 right now.

So anyone in Denmark, who speaks danish, has a few options available here. It's not even primarily IT jobs, there's a good amount of different roles.

And government jobs are super stable, which is becoming extra apparent during this whole COVID-19 debacle.
jobindex.dk/jobsoegning/virkso

@rune årh fuck, jeg gad godt være persondataspecialist i skatteforvaltningen! Jeg er sikker på at jeg ville være god til det, selvom jeg kun har "middel" (i.e. få år og lille del af mine opgaver) erfaring med databeskyttelse og privacy-by-design.

Men når det er i hovedstaden kommer det ikke til at ske.

@zatnosk Ja, desværre er de fleste nye UFST jobs nok i hovedstaden.

Det er primært de nyere projekter der ansætter mange folk. Altså ejendomsvurdering og told projektet som er baseret i København.

@rune lige nu skriver jeg ERP software til bilmalere, så ejendomsvurdering eller told er ikke ligefrem mindre interessante emner, for at sige det på den måde.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon - NZOSS

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!